Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 23
tel: 22 849-45-12
e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl
adres strony internetowej: www.msp2.pl
NIP 521 13 50 030
REGON 015452058