REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ROZPOCZĘTA!

Drogi Kandydacie, jeśli poszukujesz szkoły skupionej na kompleksowym kształceniu, która zapewni Ci dużą ilość zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, to właśnie ją znalazłeś.

Już teraz możesz zapisać się do szkoły – wystarczy, że wykonasz 3 kroki:

 1. Złóż wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (wówczas otrzymasz skierowanie na badania lekarskie kandydatów).
 2. Udaj się z otrzymanym skierowaniem na nieodpłatne badania do wybranej placówki medycznej z wykazu umieszczonego w zakładce REKRUTACJA.
 3. Po wykonaniu badań złóż w szkole zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą edukacyjną, wybierz kierunek dla siebie i zostań słuchaczem naszej szkoły od września 2023 r.!

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

Jaki cel ma terapia zajęciowa? [BLOG]

Niektóre osoby bardzo dobrze czują się, wykonując zawód, którego celem jest pomaganie innym ludziom. Przykładem takiej profesji jest m.in. terapeuta zajęciowy. Jego zadaniem jest praca z osobami niepełnosprawnymi, starszymi czy z dziećmi nad ich kondycją psychiczną oraz fizyczną. Odbywa się to poprzez formę rehabilitacji, która ma ułatwić im włączenie się w życie społeczne i wypracowanie niezależności. Terapia zajęciowa pomaga również zorganizować pacjentom czas. W wyniku tego mogą oni zapomnieć o barierach fizycznych, a także psychicznych, które na co dzień stanowią dla nich utrudnienie.

Takie zajęcia są również szansą dla ich uczestników na odkrycie nowego hobby czy pasji. Rozwijane zainteresowania mogą stać się motywacją do życia i działania. Dodatkowo mogą one pomóc osiągnąć szczęście. Terapia zajęciowa charakteryzuje się więc holistycznym podejściem do pacjenta i jego potrzeb, dlatego może przynieść oczekiwane rezultaty nie tylko na polu zawodowym, ale i w jego życiu prywatnym.

Obowiązki terapeuty zajęciowego

Osoba, która wykonuje taki zawód ma do wykonania szereg codziennych zadań, które mają wpływać na ogólne samopoczucie pacjenta. Przede wszystkim terapeuta zajęciowy musi utrzymywać kontakt z lekarzami, którzy zajmują się pacjentem. Ważne jest również to, aby poznać jego otoczenie (np. rodzinę). Może to pomóc lepiej zrozumieć potrzeby czy ograniczenia pacjenta. Jednym z istotnych zadań jest również ocenianie postępów, które zachodzą w trakcie wykonywania zajęć.

Terapeuta zajęciowy może pomóc również wdrożyć pacjenta w posługiwanie się podstawowym sprzętem do rehabilitacji. Kluczowym obowiązkiem, bez którego nie byłoby możliwości wykonywania tego zawodu, jest organizowanie zajęć zarówno dla grup, jak i indywidualnych osób.

Jakie są rodzaje terapii zajęciowej?

Pomoc pacjentom w osiągnięciu przez nich  samodzielności oraz integracji ze społeczeństwem może odbywać się na wiele różnych sposobów. Najczęściej wykorzystuje się do tego takie metody jak:

 • arteterapia (inaczej nazywana terapią poprzez sztukę), czyli tworzenie przez pacjenta dzieł artystycznych lub muzyki (dodatkowo takie zajęcia oferują możliwość ekspresji poprzez taniec, śpiew czy inscenizacje teatralne);
 • estetoterapia, która zakłada przebywanie w bliskości natury oraz kontakt z pięknem otoczenia np. poprzez wyjście do muzeum;
 • ergoterapia, czyli terapia poprzez pracę – zakłada ona wykonywanie różnych aktywności, takich jak np. stolarstwo czy ceramika;
 • kinezyterapia, która oznacza terapię poprzez ruch (np. spacer lub gimnastykę) i skupia się m.in. wokół poprawy kondycji mięśni czy stawów.

Warto również pamiętać o tym, że terapia zajęciowa obejmuje ćwiczenia relaksacyjne. To one pomagają pobudzać zmysły. Wśród nich wymienić można m.in. aromaterapię oddziałującą na węch.

W jaki sposób można zostać terapeutą zajęciowym?

Aby zostać terapeutą zajęciowym wystarczy mieć wykształcenie średnie i skończyć 2-letni cykl kształcenia na tym kierunku w naszej szkole policealnej, a następnie zdać państwowy egzamin zawodowy. W trakcie kształcenia w tym zawodzie słuchacze przygotowywani są do pracy z pacjentami zarówno na zajęciach praktycznych odbywających się w szkole już od pierwszego semestru, a także na praktykach zawodowych, które odbywają się w zewnętrznych placówkach.

Gdzie potrzebna jest terapia zajęciowa?

Można zaobserwować stale rosnącą popularność tego zawodu. Obecnie jest wiele placówek, w których osoba z kwalifikacjami terapeuty zajęciowego jest bardzo potrzebna. Należą do nich m.in.:

 • szkoły specjalne,
 • domy pomocy społecznej,
 • hospicja,
 • sanatoria,
 • oddziały szpitalne.

Warto pamiętać, że taka osoba może przydać się w wielu miejscach, a lista nie kończy się na wyżej wspomnianych placówkach. Jednym z rozwiązań jest także założenie własnej działalności i wykonywanie terapii w domach pacjentów. Taka profesja z pewnością będzie dobrym wyborem w przypadku osób, które mają dużo empatii i chęci niesienia pomocy innym.

Przyjęcia interesantów w dniu 2 maja 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. przyjęcia interesantów przez sekretariat będą odbywać się w godz. 09:00-15:00.

Technik usług kosmetycznych – informacje o zawodzie [BLOG]

Z pomocą tego artykułu postaramy się przybliżyć specyfikę zawodu, jakim jest technik usług kosmetycznych oraz wyjaśnimy, czego możesz nauczyć się w naszej medycznej szkole policealnej przez dwa lata nauki na tym kierunku, a także gdzie i w jaki sposób możesz realizować się i rozwijać jako technik usług kosmetycznych po ukończeniu naszej szkoły oraz zdaniu egzaminu państwowego.

Niezbędna teoria i dużo praktyki

Nauka na kierunku technik usług kosmetycznych realizowana jest w naszej szkole policealnej w dwóch obszarach – teoretycznym i praktycznym. Zarówno wtedy, gdy decydujesz się na naukę w trybie dziennym, jak również stacjonarnym – wieczorowym bądź też zaocznym. Punktem wyjścia do wykonywania różnego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających jest posiadanie aktualnej wiedzy z dziedziny dermatologii i chemii kosmetycznej oraz znajomość podstaw z zakresu anatomii i fizjologii. Kluczem do sukcesu staje się więc umiejętność zastosowania w praktyce zdobytej na zajęciach wiedzy tak, by wykonany makijaż oraz różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne dały zadowalający efekt.

Zakres umiejętności zawodowych technika usług kosmetycznych 

Słuchacze kierunku technik usług kosmetycznych zdobywają wiedzę m.in. o wpływie i zastosowaniu kosmetyków czy poszczególnych surowców chemicznych. Poza tym uczą się fizykoterapii, wizażu, a także podstaw psychologii i socjologii, co jest niezwykle istotne w odniesieniu do obsługi klienta. Po ukończeniu tego kierunku osoby, które zdobyły tytuł technika usług kosmetycznych posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające przeprowadzić diagnozę stanu skóry oraz wykonywać zabiegi pielęgnacyjne oraz upiększające twarzy, dłoni, stóp i innych części ciała, w tym również zabiegi fizykoterapeutyczne, a także udzielać porad w tych kwestiach. Poza tym nasi absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia oraz organizowania pracy w gabinecie.

Praca po ukończeniu medycznej szkoły policealnej

W obecnych czasach zarówno kobiety, jak i mężczyźni przykładają dużą wagę do swojego wyglądu, więc odpowiednio wykształcony technik usług kosmetycznych nie może narzekać na brak pracy. Zatrudnienie w tym zawodzie można znaleźć zarówno w istniejących już gabinetach bądź centrach SPA i wellness, jak również zakładając własną działalność gospodarczą. Poza tym jako technik usług kosmetycznych można prowadzić własny ośrodek odnowy biologicznej, studio wizażu lub salon stylizacji paznokci oraz pracować w takim miejscu. Ponadto możliwa jest również praca na etacie w różnego rodzaju firmach produkujących bądź dystrybuujących kosmetyki.

Zawód technika usług kosmetycznych polega głównie na świadczeniu usług klientom, którzy oczekują, że usługi świadczy im osoba w pełni wykwalifikowana, czyli posiadająca wiedzę teoretyczną i równie ważne umiejętności praktyczne, bez których nie ma uznania i zadowolenia z wykonanych usług. Nasza szkoła policealna zapewnia pełne przygotowanie zawodowe przez pogłębianie wiedzy teoretycznej równocześnie z nabywaniem i doskonaleniem praktycznych zdolności począwszy już od pierwszego semestru kształcenia.

Życzenia wielkanocne

W okresie świąt Wielkiej Nocy życzymy,

aby czas upłynął w wesołej atmosferze rodzinności.

Niech na wielkanocnym stole nie zabraknie smacznego jajka,

w Lany Poniedziałek wody,

a w sercach i na zewnątrz wiosennej pogody.

Z życzeniami radosnego świętowania

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy oraz słuchacze

Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie

 

Przyjęcia interesantów w okresie świąt wielkanocnych

Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Wielkiej Nocy przyjęcia interesantów przez sekretariat będą odbywać się według następującego harmonogramu:

 • 3, 4 kwietnia: 08:00-16:00 (standardowo)
 • 5 kwietnia: 08:00-18:00 (standardowo)
 • 6, 7 kwietnia: 09:00-15:00
 • 10 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny): SEKRETARIAT NIECZYNNY
 • 11 kwietnia: 09:00-15:00
Odbiór dyplomów zawodowych i certyfikatów kwalifikacji zawodowych – SESJA: ZIMA 2023

Zapraszamy tegorocznych absolwentów kierunku technik farmaceutyczny oraz absolwentów z lat ubiegłych,

którzy zdawali egzamin zawodowy w sesji zimowej 2023 r.

po odbiór dyplomów zawodowych oraz certyfikatów kwalifikacji zawodowych

5 kwietnia 2023 r. od godz. 13:00. 

ABSOLWENCI którym się nie powiodło proszeni są o składanie DEKLARACJI do egzaminu poprawkowego w sesji czerwcowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r.