Nowoczesne laboratoria diagnostyczne jako możliwe miejsca pracy dla techników farmaceutycznych

Obecnie nowoczesne laboratoria diagnostyczne wykonują ponad 35 mln badań rocznie, w tym podstawowych i specjalistycznych. Jest to możliwe m.in. dzięki zintegrowanemu systemowi transportu próbek, który zapewnia bezpieczeństwo oraz sprawność procesu. Jedną z największych sieci takich laboratoriów są ALAB laboratoria, które posiadają również sieć swoich punktów pobrań. W takim laboratorium badania diagnostyczne wykonuje się, wykorzystując klasyczne oraz instrumentalne metody analizy, m.in. spektrofotometrię, potencjometrię, spektroskopię masową. 

W ostatnim czasie nasi słuchacze kierunku technik farmaceutyczny byli gośćmi ALAB laboratorium przy ul. Zawodzie w Warszawie, gdzie mogli osobiście zobaczyć wszystkie etapy „podróży” próbki, zaczynając od momentu jej dostarczenia do laboratorium przez rejestrację, przygotowanie do analizy, samą analizę aż do otrzymania wyników. Ponadto słuchacze mieli również możliwość spróbować pracy w laboratorium diagnostycznym – przygotowali próbkę biologiczną oraz sprzęt do analizy chromatograficznej, a następnie zarejestrowali przebieg tej analizy.

Być może wkrótce któryś ze słuchaczy już jako absolwent naszej szkoły będzie wykonywał pracę w tym lub podobnym laboratorium na stałe…

Skip to content