Spotkania dydaktyczne nt. badań analizy ruchu oraz egzoszkieletu

W dniach 21 i 27 marca br. w siedzibie Stołecznej Akademii Nauk (SAN) mieszczącej się przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie odbyły się dwa ważne wydarzenia dydaktyczne z udziałem studentów warszawskich uczelni medycznych kształcących przyszłych fizjoterapeutów na temat obiektywizacji badań z zakresu analizy ruchu i możliwości zastosowania egzoszkieletu.

Na to wydarzenie Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie została zaproszona przez Panią dr Justynę Rdzanek – koordynator kierunku fizjoterapia. W wydarzeniu tym brali udział słuchacze naszej szkoły kierunków technik masażystaterapeuta zajęciowy, którzy zostali zaproszeni na tak ważne spotkanie, które otwiera horyzonty rozwoju współczesnej medycyny.

W dniu 21 marca temat spotkania dotyczył obiektywnej analizy ruchu – w teorii i praktyce i obejmował:

1. Systemy analizy ruchu:
a. przegląd dostępnych technologii,
b. zasada działania systemów inercyjnych,
c. historia systemu Xsens.
3. Integracja z systemem do analizy EMG firmy Delsys:
a. informacje ogólne,
b. zasady pomiaru,
c. integracja z systemem Xsens.
2. Pokaz praktyczny systemu Xsens:
a. specyfikacja techniczna,
b. unikatowe cechy systemu.
c. uruchamianie i zakładanie czujników,
d. kalibracja,
e. pomiar.
4. Baiobit – przenośne urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji:
a. informacje ogólne,
b. diagnostyka,
c. rehabilitacja.

Natomiast w dniu 27 marca tematyka spotkania dotyczyła wskazań i przeciwwskazań do zastosowania Ekso NR:

 •  lista przeciwwskazań wraz z komentarzem

Badanie kliniczne pacjenta- karta kwalifikacji

 • ocena zakresów ruchu
 • ocena spastyczności
 • ocena siły mięśniowej

Budowa egzoszkieletu Ekso NR

 • funkcje urządzenia
 • pacjent i jego aktywność w terapii
 • urządzenia pomocnicze stosowane w trakcie terapii
PreGait- program przygotowania do chodzenia

 • badanie zakresów ruchu w obrębie stawów kończyn dolnych w pozycji pionowej
 • przenoszenie masy
 • przysiady (45°, 65°, 90°)
 • kroki w miejscu

Możliwość kontroli trajektorii ruchu oraz wsparcia fazy przenoszenia i podparcia

 • kontrola długości i wysokości kroku
 • określenie czasu przeniesienia
 • wsparcie zależne od potrzeb pacjenta (od 100% do ćwiczeń z oporem)
Analiza danych uzyskanych po terapii

 • czas pionizacji, czas chodzenia i ilość kroków
 • wsparcie podczas fazy przeniesienia
 • wsparcie podczas fazy podparcia

Wyznaczanie celów terapeutycznych

 • poprawienie symetrii chodu
 • wzmocnienie siły mięśniowej
 • poprawa wydolności

Dodatkowe możliwości zastosowania egzoszkieletu w połączeniu z innymi urządzeniami

 • treningi na platformie GAMMA i ALFA w egzoszkielecie
 • treningi z urządzeniem KINECT
 • treningi ze sprzętem sportowym

Jesteśmy niezmiernie dumni i zadowoleni z możliwości udziału w spotkaniach, które pozwoliły również na poznanie się wzajemne pomiędzy studentami, a słuchaczami, jak i nauczycielami.

Skip to content