Odbiór dyplomów zawodowych i certyfikatów kwalifikacji zawodowych – SESJA: ZIMA 2023

Zapraszamy tegorocznych absolwentów kierunku technik farmaceutyczny oraz absolwentów z lat ubiegłych,

którzy zdawali egzamin zawodowy w sesji zimowej 2023 r.

po odbiór dyplomów zawodowych oraz certyfikatów kwalifikacji zawodowych

5 kwietnia 2023 r. od godz. 13:00. 

ABSOLWENCI którym się nie powiodło proszeni są o składanie DEKLARACJI do egzaminu poprawkowego w sesji czerwcowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. 

Skip to content