ZAPISZ SIĘ TERAZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023!

Od 16 maja br. trwa rekrutacja do naszej szkoły policealnej – zapisz się teraz, aby rozpocząć naukę na wybranym kierunku w roku szkolnym 2022/2023!

W celu rekrutacji do szkoły należy złożyć osobiście lub elektronicznie (na adres e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl) następujące dokumenty:

  • podanie (druk do pobrania w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły wypełniony drukowanymi literami);
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  • zdjęcie (podpisane).

Dokumenty można składać osobiście:

  • w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8:00-16:00
  • w środy i piątki w godz. 8:00-18:00

Wszelkich informacji na temat procesu rekrutacji udziela sekretariat:

tel. 22 849 45 12
e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl

Skip to content