Realizacja innowacji pedagogicznej na kierunku technik farmaceutyczny

W bieżącym roku zakończyliśmy realizację innowacji pedagogicznej na kierunku technik farmaceutyczny pod nazwą „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych szansą na zwiększenie konkurencyjności technika farmaceutycznego na rynku pracy”.

W ramach innowacji słuchacze kierunku technik farmaceutyczny wzięli udział w szkoleniach dotyczących efektywnej komunikacji z pacjentem, wykorzystywania produktów homeopatycznych do wspomagania leczenia i rekonwalescencji, marketingu na rynku farmaceutycznym oraz dermokonsultacji w aptece.

Cykl szkoleń odbyli również nauczyciele przedmiotów zawodowych na kierunku technik farmaceutyczny z zakresu żywienia pozajelitowego, leków onkologicznych i antybiotyków.

Dzięki realizacji innowacji zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt pracownie zawodowe:

1. do pracowni apteki szkoleniowej dokupiono: czytnik kodów kreskowych, drukarkę fiskalną oraz drukujące urządzenie wielofunkcyjne;

2. pracownia analizy leków wzbogaciła się o: wagę analityczną, aparat do pomiaru temperatury topnienia, wagę precyzyjną, spektrofotometr dwuwiązkowy, kieszonkowy pH-metr;

3. w pracowni technologii postaci leku powstało stanowisko przeznaczone do symulacji sporządzania mieszanek do żywienia pozajelitowego i cytostatyków, wyposażone między innymi w komory laminarne, autoklaw medyczny, szafy medyczne, chłodziarkę farmaceutyczną oraz wagi precyzyjne.

Realizacja innowacji była możliwa dzięki udziałowi naszej Szkoły w projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Bardzo sprawna realizacja innowacji, pozytywne opinie nauczycieli i słuchaczy kierunku technik farmaceutyczny oraz doskonała współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację projektu przyniosła dodatkowe korzyści dla Szkoły. Jako jedna z nielicznych szkół zostaliśmy wybrani do realizacji dodatkowej innowacji.

W bieżącym roku szkolnym innowacja pedagogiczna będzie realizowana na kierunku technik masażysta. Liczymy na to, że poprzez liczne korzyści płynące z wzięcia udziału w programie innowacji nasza Szkoła zwiększy swoją atrakcyjność na tle innych placówek.

Skip to content