Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej! 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć osobiście lub elektronicznie następujące dokumenty:

  1. podanie (druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły wypełniony drukowanymi literami);
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  3. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  4. zdjęcie (podpisane).

Dokumenty można złożyć:

  • w sekretariacie szkoły w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz.  8:00-16:00 oraz we wtorek w godz. 8:00-18:00
  • elektroniczne na skrzynkę mailową: sekretariat@msp2.waw.pl

Więcej informacji dotyczących rekrutacji znajduje się w zakładce >>>REKRUTACJA<<<.

Zachęcamy do zapoznania się z kierunkami, na które prowadzimy nabór: