WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Zgłoszenie on-line stanowi początek procesu rekrutacji.

Aby zapewnić sobie miejsce w naszej Szkole po wysłaniu zgłoszenia on-line należy złożyć osobiście komplet dokumentów w sekretariacie szkoły!

  • Podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej wypełniony drukowanymi literami);
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  • Dwa zdjęcia (podpisane).

Jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę rekrutacyjną.

Skip to content