EGZAMIN ZAWODOWY OPIEKUNA MEDYCZNEGO 2020

EGZAMIN TEORETYCZNY na stanowiskach komputerowych

19 sierpnia 2020 r.

grupa I godz. 11.30

grupa II godz. 15.30

EGZAMIN PRAKTYCZNY

24 sierpnia 2020 r.

zmiana     I  godz.  7.30

zmiana   II godz. 10.30

zmiana  III godz. 15.30

25 sierpnia 2020 r.

zmiana      I godz. 7.30

zmiana    II godz. 10.30