Przedłużenie prowadzenia zajęć w formie zdalnej

W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. informujemy, że do dnia 24.05.2020 r. zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu odbywają się w formie zdalnej. W razie jakichkolwiek problemów związanych z nauką na odległość prosimy o kontakt z wychowawcami lub bezpośrednio ze Szkołą.