UWAGA – ABSOLWENCI – WAŻNE !!!

Uroczyste Rozdanie Dyplomów odbędzie się w dniu 5 września 2019 r. o godz. 16.00 

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu jeżeli chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji styczeń-luty 2020 r. proszeni są o wypełnienie DEKLARACJI i złożenie jej w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.09.2019 r.