Dokumenty rekrutacyjne możesz złożyć na rok szkolny 2022/2023:

• osobiście w sekretariacie szkoły:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:

9:00-15:00

środa:

8:00-18:00

• elektronicznie na adres e-mail:

sekretariat@msp2.waw.pl

Szczegółowych informacji o rekrutacji i zapisach udziela sekretariat szkoły:
tel. 22 849 45 12     
e-mail: sekretariat@msp2.waw.pl     

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023:

JUŻ TERAZ WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

Zgłoszenie on-line stanowi wstęp do procesu rekrutacji. Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć komplet dokumentów – jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę rekrutacyjną! Lista wymaganych dokumentów poniżej ↓

Wybierz kierunek (wymagane)


WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • podanie (druk do pobrania na dole strony lub w sekretariacie szkoły wypełniony drukowanymi literami);
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  • zdjęcie (podpisane).

DRUK PODANIA

wydrukuj i złóż w sekretariacie, prześlij pocztą tradycyjną lub wyślij skan na naszego maila