Wymagane dokumenty przyjęcia

  • Podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej wypełniony drukowanymi literami);
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • Kandydaci na kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny – kserokopia świadectwa ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej;
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  • Dwa zdjęcia (podpisane).

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
tel. 22 849 45 12

Szkoła ma bardzo dogodną lokalizację w centrum Warszawy.

Dogodny dojazd zapewniają:

  • linie autobusowe: przystanek Wiśniowa 119, 167, 168,195;
  • tramwaje: ul. Puławska – przystanek Rakowiecka: 4,10, 14, 18, 35
  • oraz bliskie usytuowanie stacji metra Pole Mokotowskie

Formularz zgłoszeniowy

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do bezpłatnej dziennej szkoły policealnej na rok szkolny 2019/2020 w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym.