Najbliższa rekrutacja zostanie uruchomiona 17 maja 2021 r. 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 22 849 45 12      email: sekretariat@msp2.waw.pl

JUŻ TERAZ WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

Zgłoszenie on-line stanowi wstęp do procesu rekrutacji. Aby zapewnić sobie miejsce w naszej Szkole po wysłaniu zgłoszenia on-line należy złożyć osobiście komplet dokumentów w sekretariacie szkoły! Jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę rekrutacyjną. Lista wymaganych dokumentów poniżej.

Wybierz kierunek (wymagane)Wymagane dokumenty przyjęcia

  • Podanie (druk do pobrania na dole strony lub w sekretariacie szkoły wypełniony drukowanymi literami);
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • Kandydaci na kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny – kserokopia świadectwa ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej;
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
  • Dwa zdjęcia (podpisane).

WYPEŁNIJ DRUK PODANIAwydrukuj i złóż w sekretariacie lub prześlij pocztą tradycyjną, możesz też wysłać scan na naszego maila