W skład Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie wchodzi:

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 (MSP2) – nauka w tej szkole prowadzona jest w trybie dziennym – 5 dni
w tygodniu. Kandydaci muszą mieć ukończoną szkołę średnią.
NIE JEST WYMAGANA MATURA.

MSP2 to szkoła z długą tradycją w nauczaniu. Kształci techników masażystów, techników farmaceutycznych, terapeutów zajęciowych, asystentki stomatologiczne oraz techników usług kosmetycznych (o nauczanych kierunkach czytaj w zakładce „Kierunki”).
Na rok szkolny 2018/2019 nie prowadzi się już rekrutacji na kierunek technik farmaceutyczny.

Szkoła Policealna dla Dorosłych – nauka w tej szkole prowadzona jest w trybie stacjonarnym (dawniej nazywanym wieczorowym) – 3 dni w tygodniu lub zaocznym – zjazdy co 2 tygodnie. Kandydaci muszą mieć ukończoną szkołę średnią (liceum lub technikum).
NIE JEST WYMAGANA MATURA.

Kształci w zawodach: opiekun medyczny, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, asystentka stomatologiczna i terapeuta zajęciowy.

W SPD prowadzone są również kwalifikacyjne kursy zawodowe na kierunku opiekun medyczny. W kursach mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ukończyli 8-klasową szkołę podstawową lub gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową. KANDYDACI NIE MUSZĄ MIEĆ UKOŃCZONEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ (liceum lub technikum).

ZMSSP może poszczycić się, oprócz wieloletniego doświadczenia, wykwalifikowaną kadrą, która składa się
z czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wykładowców związanych
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Szkoła ma też doskonale wyposażone sale wykładowe i techniczne.

Nauka
Przyszli technicy uczą się na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Teoretyczne to przedmioty ogólne typu: podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy psychologii i socjologii, język obcy w zawodzie oraz przedmioty zawodowe typu: anatomia, teoria masażu, teoretyczne podstawy opieki nad chorym, itp. Na zajęciach praktycznych, w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych, uczniowie/słuchacze uczą się wykonywać czynności związane z ich przyszłym zawodem, np. wykonywanie masażu, czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze, zabiegi upiększające, itp.
Nauka jest całkowicie bezpłatna.

Praktyki
Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, która odbywa się w placówkach zewnętrznych u pracodawców.

Plany na przyszłość
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych to dynamiczna placówka, która ciągle się rozwija: wprowadzamy nowe kierunki kształcenia w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy, wyposażamy nasze pracownie w nowoczesny sprzęt oraz dbamy o własny rozwój i podnosimy swoje kwalifikacje dla Was.