Organ prowadzący: Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Oświaty.
Dyrektor szkoły: mgr Iwona Olejnik.
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Katarzyna Rostkowska.
Główna księgowa: Beata Mazur.