Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 23
tel: 22 849-45-12
fax: 22 848-08-41
e-mail: sekretariat@zmssp.edu.pl
adres strony internetowej: www.msp2.pl
NIP 521-36-53-906
REGON 146825061