BIBLIOTEKA CHWILOWO NIECZYNNA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 marca  2021 r. do odwołania

biblioteka jest nieczynna. 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Uprzejmie informujemy, że w zakładce  BIP -> RAPORTY pojawił się raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. Raport zamieszczono w formie pięciu oddzielnych linków do każdej ze stron raportu zawartej w pliku pdf.

TRWA OSTATNI NABÓR NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY OPIEKUN MEDYCZNY!

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie zaprasza po raz ostatni na kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku opiekun medyczny!

Aby kształcić się w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie trzeba mieć matury ani wykształcenia średniego – wymagane jest ukończenie 8-klasowej szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka jest całkowicie bezpłatna i trwa 1 rok. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w ramach dwudniowych zjazdów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od roku szkolnego 2021/2022 nie będzie możliwości kształcenia się w zawodzie opiekun medyczny na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Więcej informacji o kształceniu na kierunku opiekun medyczny znajduje się w zakładce KIERUNKI -> OPIEKUN MEDYCZNY, a informacje o wymaganych dokumentach rekrutacyjnych znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Informacji oraz odpowiedzi na pytania udziela również sekretariat:

  •  telefonicznie pod nr. tel. 22 849 45 12
  •  mailowo przez adres e-mail sekretariat@msp2.waw.pl

Zachęcamy do kontaktu!