W związku z dużą liczbą telefonów z pytaniami dotyczącymi ostatniego naboru kierunek technik farmaceutyczny, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie prowadzony ostatni nabór na rok szkolny 2017/2018 na semestr letni (luty 2018 r.). Podstawa prawna: Rozp.MEN z dn.08.08.2014 r. zm. rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2014 r. poz.1140).

Uwaga!

Zjazd słuchaczy kierunku opiekun medyczny odbędzie się w dniu 6 i 7 października 2017 r. Rozpoczęcie zajęć o godzinie 16.30 w sali nr 23 (III piętro).

(Terminy wszystkich zjazdów w I semestrze są dostępne w zakładce Start SZKOŁA ZAOCZNA Dla Ucznia).

UWAGA: Plan zajęć w piątek uległ niewielkiej zmianie. Na pierwszych 2 godzinach odbędą się zajęcia z opiekunem roku - Teoretyczne podstawy opieki nad chorym.

Nasz Szkoła została wyróżniona w Ogólnopolskim konkursie jako "Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy". Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego.